login   |      kontaktas   |   site map   |
  |      |       |

Turizmo Informacijos Centras
Mickevičiaus g. 23
(ul. Mickiewicza 23)
16-515 Puskas


tel. 087 5161 079
cit@cit.ugpunsk.pl

       Padidėjus turistų srautui, dėka projketo Nr. 2005/199 „Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje įrengiant turizmo informacinius centrus” Punsko savivaldybėje įkurtas Turizmo Inforamcijos Centras. Projekto įgyvendinimo metu sukurti du pagrindiniai infrastruktūros produktai kiekvienoje Lietuvos – Lenkijos sienos pusėje po vieną. Naujai pastatytas Lazdijų turizmo informacinio centro pastatas ir įrengta aplinkos infrastruktūra priklausys pagrindiniam partneriui - viešajai įstaigai Lazdijų turizmo informaciniam centrui, kurį Lazdijų savivaldybė įsteigusi turizmo informacijos sklaidos funkcijoms vykdyti. Suremontuotos Punsko valsčiaus savivaldybės patalpos, skirtos Punsko turizmo informacinio centro veiklai, įrengta aplinkos infrastruktūra priklausys finansiniam partneriui – Punsko valsčiaus savivaldybei. Šio projekto iniciatyva, priklausanti pagrindiniam partneriui, paskatino Punsko valsčiaus savivaldybę įvertinti socialinį ir ekonominį turizmo informacijos sklaidos poreikį, pasiremti kaimyninio Lazdijų rajono geru praktikos pavyzdžiu ir imtis priemonių sudaryti sąlygas turizmo informacijos sklaidai Punske. Tai paskatino šių dviejų regionų, esančių abipus sienos, partnerystę turizmo informacijos sklaidos srityje. Įvertinta aplinkybė, kad kuo daugiau informacijos bus pateikta apie turizmo, kultūros objektus, esančius Lietuvos Lenkijos pasienio regionuose, kuo didesnis ratas žmonių apie sužinos apie poilsio ir rekreacijos galimybes šiuose regionuose, tuo daugiau turistų apsilankys ir naudosis vietinių gyventojų ir verslininkų teikiamomis turizmo, maitinimo ar nakvynės paslaugomis. Netiesiogiai šio projekto nauda pasieks Lietuvos – Lenkijos pasienio gyventojus. Išaugęs turizmo, maitinimo, nakvynės paslaugų poreikis paskatins juos užsiimti individualia veikla, verslu, didins jų užimtumą ir pajamas. Projektas prisidės prie socialinio ir ekonominio vystymosi Lietuvos – Lenkijos pasienio regionuose, tuo pačiu skatindamas abipus sienos esančių regionų partnerystę ir kitose srityse.

drukuj 


cable wholesale